Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
...

Επικοινωνία


e-mail:
Τηλ:
Fax:
Ιστοσελίδα:

Υποτροφίες


Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος

Ποιοι είμαστε

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου ιδρύθηκε το 2007 και δέχθηκε φοιτητές για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2010. Είναι το μόνο πανεπιστήμιο στην Πάφο. Βρίσκεται στο τέλος της Λεωφόρου Δανάης στην τουριστική περιοχή της Πάφου ελάχιστα μέτρα από την όμορφη παραλιακή ζώνη. Ως ένα νέο πανεπιστήμιο έχει υιοθετήσει τις νέες τεχνολογίες και μεθόδους μάθησης, έτσι ώστε οι σπουδαστές να μπορούν να έχουν τον παραγωγικό χρόνο που θα τους εξοπλίσει για επιτυχή σταδιοδρομία και εκπλήρωση των στόχων τους που έχουν θέσει στη ζωή τους.

Τι αναμένουμε από εσάς

Κατά τη διάρκεια του χρόνου σας εδώ, σε ένα μεταπτυχιακό είτε σε ένα προπτυχιακό πρόγραμμα, θα πρέπει να παρακολουθείτε διαλέξεις και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με το πρόγραμμα και να λειτουργήσετε είτε ατομικά είτε ομαδικά, προκειμένου να ανταποκριθείτε στις εργασίες που θα σας ανατεθούν. Το πανεπιστήμιο δίνει μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη της πνευματικής αυτονομίας των φοιτητών και έχει θέσει σε εφαρμογή ένα συμβουλευτικό σύστημα προκειμένου να τους βοηθήσει να επιτύχουν τα παραπάνω.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα 13 εβδομάδων διδασκαλίας το κάθε ένα. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, υπάρχει μια περίοδος αξιολόγησης στην οποία οι μαθητές συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις. Μερικά μαθήματα έχουν πρόσθετες απαιτήσεις το καλοκαίρι.

Το όραμά μας

Η ανάπτυξη ενός ανθρωποκεντρικού εκπαιδευτικού οργανισμού, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, του οποίου τα μέλη εργάζονται συλλογικά για την εξέλιξη της κοινωνίας μέσα από τη διδασκαλία, την έρευνα και την κοινωνική δράση.

Η αποστολή μας

  • Παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους φοιτητές μας
  • Δημιουργία και διάδοση γνώσης, μέσω της έρευνας
  • Συμβολή στην ανάπτυξη της οικονομικής και της πολιτιστικής ζωής της κοινωνίας μας

Οι αξίες μας

  • Ακεραιότητα
  • Αριστεία
  • Συνεργασία
  • Καινοτομία
  • Αλληλοσεβασμός
  • Αλληλεγγύη

Προγράμματα

Το εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην «Εκπαιδευτική Διοίκηση» στοχεύει στην παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας με αποδέκτες όσους φιλοδοξούν να γίνουν ηγέτες στον τομέα αυτό. Η βασική φιλο&s...

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework