Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
...

Επικοινωνία


e-mail:
Τηλ:
Fax:
Ιστοσελίδα:

Υποτροφίες


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ιδρύθηκε το 1948 με την ονομασία «Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών», αλλά δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές της το ακαδημαϊκό έτος 1957-58. Το 1966 μετονομάσθηκε σε Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης, ενώ το 1985 έγινε η κατάτμησή της σε δύο τμήματα:

  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και
  • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το 1990 η ΑΒΣΘ μετεξελίχθηκε σε «Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών» και συγχρόνως ιδρύθηκαν τρία νέα τμήματα:

  • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από το 2008 το τμήμα μετονομάσθηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών)
  • Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Το 1993 ιδρύθηκε το τμήμα

  • Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και το 1996 ιδρύθηκαν τα νέα τμήματα,
  • Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
  • Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης.

Τέλος, το 2004 ιδρύθηκαν το τμήμα

  • Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών με έδρα την Έδεσσα και το
  • Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας με έδρα τη Νάουσα.

Σήμερα, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει περίπου 10.000 φοιτητές, με έμφαση στις οικονομικές, διοικητικές και κοινωνικο-πολιτικές επιστήμες. Η επίτευξη υψηλής ποιότητας στη ζωή του πανεπιστημίου αποτελεί πρώτιστη μέριμνα. Παράγοντες που προσδιορίζουν την ποιότητα είναι το υψηλό επίπεδο των πτυχιούχων και των διδασκόντων, η συμμετοχή τους στην παραγωγή νέας γνώσης με δημοσιεύσεις διεθνούς κύρους, οι καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας, η σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και το εξειδικευμένο διοικητικό προσωπικό. Με την ανάπτυξη νέων και την αναβάθμιση των υπαρχόντων προγραμμάτων σπουδών των Προπτυχιακών Τμημάτων, την οργάνωση υψηλής στάθμης Μεταπτυχιακών Σπουδών και την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας φιλοδοξεί να γίνει ένα από τα πρώτα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στα Βαλκάνια, αλλά και στην Ευρώπη, στους τομείς της εξειδίκευσής του. Στόχος του αποτελεί επίσης να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας, να συνεργάζεται με δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις και να συμπράττει με άλλα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα με τρόπους που θα συμπληρώνουν και θα ενισχύουν τις δραστηριότητές του.

Προγράμματα

Το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει δωρεάν το Τρίτο Θερινό Σχολείο με τίτλο «Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ε.Ε.» όπου θα διδάξουν στην αγγλική γλώσσα καθηγητές πανεπιστημίου και διδάκτορες από τη Θεσσαλονίκη και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Μεγάλη...

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με τις εξής ειδικεύσεις: α. Εκπαίδευση...

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας λειτουργεί από το 1996 και έχει σκοπό την ειδίκευση των πτυχιούχων του στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην οικονομία, κοινωνία,...

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας λειτουργεί από το 1996 και έχει ως σκοπό την ειδίκευση των πτυχιούχων του στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Οικονομία, Κοινωνία,...

Αντικείμενο-Σκοπός  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορία, Ανθρωπολογία, Πολιτισμός στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη» του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας παρακολουθεί...

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας του 4ου κύκλου του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών...

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 3ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αναλυτική των...

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ανακοινώνει την έναρξη του 5ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις...

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας του 3ου κύκλου του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών...

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework