Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (πρώην A.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.)

Η λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.) έχει ως κύριο σκοπό, αφενός την παροχή εκπαίδευσης, η οποία εξασφαλίζει αυτοδύναμη πρόσβαση στη γνώση και παρέχει υψηλά εφόδια για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων στο επάγγελμα, και αφετέρου τη βασική, εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα. Η δραστηριότητα όλων των φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας έχει ως κανόνα την υποδειγματική ακαδημαϊκή συμπεριφορά, την τήρηση και προάσπιση της ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας, την επίπονη εργασία, την αποτελεσματικότητα, τη συμβολή στην εκπλήρωση της αποστολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.) και την ομαλή λειτουργία του. Με στήριγμα την άρτια οργάνωση και στελέχωση και τη μέγιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (πρώην Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.) , η δραστηριότητα αυτή κατατείνει στη συνεχή βελτίωση της εκπαίδευσης που παρέχεται, στην πρόοδο της έρευνας και στη σταθερή εκπλήρωση του πρωταγωνιστικού ρόλου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.) στη σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη.

Σχολές και Τμήματα

1. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (πρώην Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.) αποτελείται από α) τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.ΤΕ.Φ) και β) τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), οι οποίες συγκροτούνται από τα εξής τμήματα:

Α. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

1) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

2) Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

3) Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.

4) Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

5) Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.

6) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

7) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου: Δομοστατικοί Μηχανικοί Τ.Ε.

Β. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

1) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και,

β) Διοίκηση Επιχειρήσεων, με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: βα) Διοίκηση Επιχειρήσεων,

ββ) Μάρκετινγκ.

2) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Επίσης, προσφέρονται πολλά και ποικίλα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών από τις παραπάνω σχολές που αναλύονται ως εξής:

α) Αυτοδύναμα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού.

β) Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε συνεργασία με ελληνικά Α.Ε.Ι.

γ) Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Τα παραπάνω προγράμματα, εξ ολοκλήρου ή μέρος αυτών, μπορούν να προσφέρονται και εξ αποστάσεως.

Οι ανωτέρω σχολές έχουν ως έδρα την έδρα του ιδρύματος, τον Πειραιά.

Προγράμματα

Το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Μεγάλης Βρετανίας σε συνεργασία με τη βραβευμένη ερευνητική ομάδα του ευρωπαϊκού προγράμματος TILOS-Horizon 2020 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), σε συνέχεια της δεκαπενταετούς επιτυχημένης συνεργασίας τους, υλοποιούν το...

Στην εποχή μας οι διαρκώς και ραγδαία εξελισσόμενες ενεργειακές και περιβαλλοντικές τεχνολογίες, καθώς επίσης και τεχνολογίες βιομηχανικής παραγωγής, η κοινωνική ανάγκη προς καθαρές και περιβαλλοντικά συμβατές ενεργειακές λύσεις, η πολυπλοκότητα και αναγκαία εξειδίκευση των...

Το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Μεγάλης Βρετανίας σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α. - πρώην ΤΕΙ Πειραιά), σε συνέχεια της υπερδεκαετούς επιτυχημένης συνεργασίας τους, υλοποιούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "MSc in Energy Systems". Το εν λόγω ΠΜΣ...

Στην εποχή μας οι διαρκώς και ραγδαία εξελισσόμενες ενεργειακές και περιβαλλοντικές τεχνολογίες, η κοινωνική ανάγκη προς καθαρές και περιβαλλοντικά συμβατές ενεργειακές λύσεις, η πολυπλοκότητα και αναγκαία εξειδίκευση των προτεινομένων λύσεων με βάση τις κοινωνικές, οικονομικές και...

Το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Μεγάλης Βρετανίας σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ - πρώην ΤΕΙ Πειραιά), σε συνέχεια της υπερδεκαετούς επιτυχημένης συνεργασίας τους, υλοποιούν το Πρόγραμμα...

Τα πεδία της ενέργειας και του περιβάλλοντος αποτελούν τους πλέον δυναμικούς τομείς, με εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Τα πεδία αυτά είναι σύνθετα και έχουν ανάγκη από στελέχη με ευρύ προσανατολισμό και σύνθεση γνώσης και εμπειρίας, τόσο σε θέματα ενεργειακών και...

Το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Μεγάλης Βρετανίας σε συνεργασία με τη βραβευμένη Ερευνητική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TILOS-Horizon 2020 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), σε συνέχεια της δεκαπενταετούς επιτυχημένης συνεργασίας τους, υλοποιούν το...

Στην εποχή μας οι διαρκώς και ραγδαία εξελισσόμενες ενεργειακές και περιβαλλοντικές τεχνολογίες, καθώς επίσης και τεχνολογίες βιομηχανικής παραγωγής, η κοινωνική ανάγκη προς καθαρές και περιβαλλοντικά συμβατές ενεργειακές λύσεις, η πολυπλοκότητα και αναγκαία εξειδίκευση των...

  Το Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου» (MSc in Wine and Beer Science), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει, εγκεκριμένο...

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework