Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
...

Επικοινωνία


e-mail:
Τηλ:
Fax:
Ιστοσελίδα:

Υποτροφίες


Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί ένα από τα νεότερα πανεπιστήμια στην Ελλάδα (1984 - έτος επανίδρυσης). Σήμερα, αποτελείται από 17 τμήματα, 38 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), Θερινά Σχολεία και Μαθήματα Δια βίου Μάθησης. Κατατάσσεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας. Διοικητική έδρα του πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η Μυτιλήνη, ενώ σχολές και τμήματά του λειτουργούν σήμερα στις νησιωτικές πόλεις της Μυτιλήνης, της Χίου, του Καρλοβάσου, της Ρόδου, της Ερμούπολης και της Μύρινας, συγκροτώντας ένα πανεπιστήμιο - δίκτυο που καλύπτει όλους τους νομούς του Αιγαίου.

Πανεπιστημιακές μονάδες

Η πανεπιστημιακή μονάδα Λέσβου αναπτύσσεται στην πόλη της Μυτιλήνης και περιλαμβάνει τη σχολή Κοινωνικών Επιστημών και τη σχολή Περιβάλλοντος.

Η σχολή Κοινωνικών Επιστημών αποτελείται από τα εξής τμήματα:

 • Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας,
 • Τμήμα Γεωγραφίας,
 • Τμήμα Κοινωνιολογίας,
 • Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας.

Η σχολή Περιβάλλοντος αποτελείται από το:

 • Τμήμα Περιβάλλοντος,
 • Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας.

Η πανεπιστημιακή μονάδα Σάμου έχει έδρα την πόλη του Καρλοβασίου. Περιλαμβάνει τη σχολή Θετικών Επιστημών, που αποτελείται από τα τμήματα:

 • Μαθηματικών,
 • Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.

Η πανεπιστημιακή μονάδα της Χίου αναπτύσσεται στην πόλη της Χίου. Περιλαμβάνει τη σχολή Επιστημών της Διοίκησης που αποτελείται από τα τμήματα:

 • Διοίκησης Επιχειρήσεων,
 • Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών,
 • Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης.

Η πανεπιστημιακή μονάδα της Ρόδου φιλοξενεί τη σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, η οποία περιλαμβάνει:

 • το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,
 • το τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,
 • το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών.

Τον Σεπτέμβριο του 2000 ιδρύθηκε στη Σύρο το τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων.

Η πανεπιστημιακή μονάδα Λήμνου έχει έδρα την πρωτεύουσα του νησιού, τη Μύρινα. Το ένα από τα τρία τμήματα της Σχολής Περιβάλλοντος, το τμήμα Επιστήμης τροφίμων και Διατροφής λειτουργεί τα τελευταία χρόνια στο νησί.

Προγράμματα

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Α&nu...

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» (ΦΕΚ 2778/Β’/12.07.2018), το οποίο απονέμε&...

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (ΦΕΚ Ίδρυσης 2171/13-07-2016, τ. Β΄ - ΦΕΚ Επανίδρυσης 2884/19.07.2018) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακώ&...

Το τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει τη λειτουργία ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο αντικείμενο των Πληροφ&omic...

Σκοπός του ΠΜΣ: Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η προετοιμασία στελεχών ικανών να συμβάλλουν στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών μονάδων και την αποτελεσματική δ&...

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που εδρεύει στη Χίο, επανιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 (ΦΕΚ επανίδρυσης 2884/19-07-2018, τ. Β’) πρό...

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 (ΦΕΚ ίδρυσης 1049/25.07.05, τ. Β’) και επανιδρύει (ΦΕΚ επανίδρυσης 3246/08.08.2018, τ. Β’) από...

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνει και λειτουργεί από το ακ&...

Το τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει τη λειτουργία ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο αντικείμενο των Πληροφ&omic...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών στο ΠΜΣ «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» για το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020 Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας κα&iota...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι&sigm...

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 (ΦΕΚ ίδρυσης 1049/25.07.05, τ. Β’) και επανιδρύει (ΦΕΚ επανίδρυσης 3246/08.08.2018, τ. Β’) από...

Το τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει τη λειτουργία ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο αντικείμενο των Πληροφ&omic...

Το τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί για 13η χρονιά Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς», το οπ&o...

Το τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει τη λειτουργία ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο αντικείμενο των Πληροφ&omic...

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με έδρα στη Χίο, επανιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών μ&epsil...

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λειτουργεί για 16ο έτος το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικ&omic...

Για 15η ακαδημαϊκή χρονιά το ΠΜΣ «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» δημοσιεύει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους/τις υποψήφιους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτ&e...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2018-19 Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου επανιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μ&...

Το τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει τη λειτουργία ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο αντικείμενο των Πληροφ&omic...

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με έδρα στη Μυτιλήνη, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχ&epsi...

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επανιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Οικ&omic...

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων» (ΟΣΚΠ) του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (ΜΣΠΣ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγ&al...

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (ΦΕΚ Ίδρυσης 2171/13-07-2016, τ. Β΄ - ΦΕΚ Επανίδρυσης 2884/19.07.2018) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακώ&...

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσ&ome...

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework