Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
...

Επικοινωνία


e-mail: Click to show
Τηλ:
Fax:
Ιστοσελίδα:

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η ίδρυση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προέκυψε ως ιστορική αναγκαιότητα των συντελούμενων στη χώρα οικονομικών, τεχνολογικών και κοινωνικών αλλαγών στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού. Από την ίδρυσή του μέχρι και τις μέρες μας, η πορεία του Οικονομικού Πανεπιστήμιου χαρακτηρίζεται από μία διαρκή προσπάθεια παρακολούθησης των πολύπλευρων εξελίξεων της ελληνικής και διεθνούς κοινωνίας. Η προσαρμοστικότητα και ο δυναμισμός που αυτό επέδειξε βοήθησαν, ώστε να εξελιχθεί από μία σχολή κλασσικών και εμπορικών σπουδών σε ένα σύγχρονο και δυναμικό πανεπιστημιακό ίδρυμα οικονομικο-τεχνικού χαρακτήρα, το οποίο δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη των κλασικών Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, αλλά επεκτείνεται και στις σύγχρονες επιστήμες των Αποφάσεων και της Πληροφορικής, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενσωμάτωση των ποσοτικών μεθόδων και των νέων τεχνολογιών. Συγκεκριμένα, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών απαρτίζεται από τις παρακάτω σχολές με τα αντίστοιχα τμήματα:

Σχολή Οικονομικών Επιστημών:

  • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
  • Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων:

  • Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  • Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  • Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

  • Τμήμα Πληροφορικής
  • Τμήμα Στατιστικής

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεργάζεται με περισσότερα από 200 πανεπιστήμια του εξωτερικού, τόσο μέσα από το πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ για φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, όσο και μέσω ερευνητικών και άλλων ακαδημαϊκών προγραμμάτων.

Επίσης, στο ΟΠΑ λειτουργούν 16 μεταπτυχιακά προγράμματα στα Αγγλικά, τα οποία δέχονται περίπου 500 φοιτητές ετησίως.

Προγράμματα

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (πλήρους και μερικής φοίτησης) στη «Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Το...

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μερικής φοίτησης, με εξειδίκευση: Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (Master of Science in Public Policy and Management) Το πρόγραμμα είναι μερικής...

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) απευθύνεται σε πτυχιούχους τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017, που ήδη...

Academic year 2020-2021 The deadline to submit an online application to the MSc in Business Analytics, for the academic year 2020-2021, is: Friday, May 29th, 2020. Applications must be filled-out online on the following platform: https://e-graduate.applications.aueb.gr/ 1. Connect to the link shown above 2. Choose the MSc in Business Analytics from the drop-down menu (either full-time or part-time) 3. Fill-out all the details requested online and click “Submit” 4. Within five (5) days, after completing the online application, please submit the following material in...

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework