Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
...

Επικοινωνία


e-mail:
Τηλ: 2109730280
Fax:
Ιστοσελίδα:

Υποτροφίες


Μονοπάτια-Skywalker

Τα «Μονοπάτια» είναι δράση του skywalker.gr με στόχο να προσφέρει πληροφορίες με άμεση εφαρμογή σε θέματα όπως η Επιχειρηματικότητα, η Αναζήτηση εργασίας, η Καινοτομία, η Εφευρετικότητα και Δημιουργία.

Η διοργάνωσή τους έχει ήδη ξεκινήσει με τα Μονοπάτια Επιχειρηματικότητας και τα Μονοπάτια Απασχολησιμότητας και συνεχίζεται με τα Μονοπάτια Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Σύντομα, θα ανακοινωθεί και η διεξαγωγή νέων Μονοπατιών.

Τα Μονοπάτια Επιχειρηματικότητας προσφέρουν τις πρώτες βασικές γνώσεις σε όσους θέλουν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση. Οι εκπαιδευόμενοι προσεγγίζουν τις βασικές αρχές, μεθόδους και εργαλεία του «επιχειρείν» και εκπαιδεύονται στις απαραίτητες δεξιότητες του επιχειρηματία.

Τα Μονοπάτια Απασχολησιμότητας απευθύνονται σε εργαζομένους και ανέργους. Οι πρώτοι θα μάθουν πώς να διατηρήσουν και να εξελίξουν τη θέση τους στο εργασιακό περιβάλλον και οι δεύτεροι θα ενισχυθούν στην ενεργή αναζήτηση εργασίας.

Τα Μονοπάτια Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας είναι η γνωριμία των συμμετεχόντων με την Κοινωνική Οικονομία και η παροχή αρχικής εκπαίδευσης στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν τη συμβατότητά τους με το «Κοινωνικώς Επιχειρείν».

Τα Μονοπάτια Αναζήτησης Εργασίας είναι μία δράση που παρέχει εισαγωγικές πληροφορίες και ενημέρωση για τεχνικές σχετικά με την αναζήτηση εργασίας. Σε 5 ημέρες με εισηγήσεις και εργαστήρια οι (24) συμμετέχοντες εξοικειώνονται με τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής.

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε όλα τα «Μονοπάτια» είναι χωρίς χρέωση, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι οι καταξιωμένοι εισηγητές προσφέρουν τον χρόνο και τις γνώσεις τους δωρεάν. Επίσης, οι χώροι φιλοξενίας των Μονοπατιών είναι ευγενική χορηγία.

Ξεκινώντας τον Σεπτέμβριο του 2014, κάθε μήνα, ένα Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας, Απασχολησιμότητας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, διοργανώνονται σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής και της Περιφέρειας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο footstep.gr

Προγράμματα

To skywalker.gr διοργανώνει τα Μονοπάτια Αγροτικής Οικονομίας, τα οποία ξεκινούν την πορεία τους τον Ιούνιο του 2017. Τα Μονοπάτια Αγροτικής Οικονομίας προστίθενται ως νέα δράση στην ομάδα των υπαρχόντων Μονοπατι...

Τα Μονοπάτια Αναζήτησης Εργασίας είναι μία δράση του skywalker.gr που παρέχει εισαγωγικές πληροφορίες και ενημέρωση για τεχνικές σχετικά με την αναζήτηση εργασίας. Σε 5 ημέρες, με εισηγήσεις και εργαστήρια, ο&io...

Ας κάνουμε μαζί την αρχή! Τα Μονοπάτια Επιχειρηματικότητας είναι η νέα πρωτοβουλία του skywalker.gr. Φιλοδοξία μας να στηρίξουμε εκείνους, που θέλουν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση βλέποντας στην επιχειρ...

Τα Μονοπάτια Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας είναι μία νέα πρωτοβουλία του skywalker.gr στο πλαίσιο δράσεων στήριξης της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Στόχος του «Μονοπατιού Κοινωνικής &E...

Τα Μονοπάτια Απασχολησιμότητας είναι μία νέα πρωτοβουλία του skywalker.gr στο πλαίσιο δράσεων στήριξης της απασχόλησης. Στόχο έχουν την ενίσχυση της προσπάθειας ένταξης των μη απασχολούμενων στην ενεργή αναζήτη&s...

Τα Μονοπάτια Αποτελεσματικότητας εντάχθηκαν στα προγράμματα δωρεάν αρχικής εκπαίδευσης του Skywalker.gr από το Μάρτιο του 2017. Αφορούν στην παροχή βιωματικής προσέγγισης στην ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας...

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework