Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το 2006, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (www.SNF.org) ανακοίνωσε τα σχέδιά του για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), έργο που περιλαμβάνει την κατασκευή και τον πλήρη εξοπλισμό νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) και την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), καθώς και τη δημιουργία του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, συνολικής έκτασης 210.000 μ².

Η παιδεία και ο πολιτισμός αποτελούν τη ραχοκοκαλιά κάθε προηγμένης κοινωνίας. Χρηματοδοτώντας το ΚΠΙΣΝ, το όραμα του Ιδρύματος είναι να προσφέρει στη χώρα και την πόλη νέες θεσμικές βάσεις, απαραίτητα στοιχεία για να κινηθεί προς τα εμπρός, καθώς και ένα πλαίσιο για το μέλλον. Παιδεία, πολιτισμός και βιωσιμότητα, τα τρία κύρια στοιχεία του ΚΠΙΣΝ, είναι βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της δυναμικής προοπτικής της πόλης και των ανθρώπων της και για την ενσωμάτωσή τους στον εικοστό πρώτο αιώνα και σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο.

Το μέγεθος, τόσο του έργου, όσο και των ονείρων και των προσδοκιών του Ιδρύματος απαιτούσε την επίδραση και τη δημιουργική παρουσία ενός οραματιστή αρχιτέκτονα. Τον Φεβρουάριο του 2008, μετά από ένα κλειστό διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος επέλεξε ομόφωνα το αρχιτεκτονικό εργαστήρι (Renzo Piano Building Workshop) του Renzo Piano (www.rpbw.com). Επιλέγοντας τον διακεκριμένο αρχιτέκτονα Renzo Piano, το Ίδρυμα διάλεξε έναν αρχιτέκτονα στην κορυφή του επαγγέλματος, ο οποίος διαθέτει όραμα και πνευματική περιέργεια, καθώς και ιστορική και γεωγραφική αντίληψη της θέσης του έργου και της σημασίας του.

Η τοποθεσία του έργου βρίσκεται 4,5 χμ νότια από το κέντρο της Αθήνας, στο Δέλτα Φαλήρου, και το ΚΠΙΣΝ σχεδιάζεται ως πολυλειτουργικός χώρος παιδείας, πολιτισμού και διασκέδασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι €620 εκατομμύρια (7 εκατομμύρια), ποσό που συμπεριλαμβάνει δύο δωρεές αξίας €5 εκατομμυρίων ( εκατομμυρίων) έκαστη, προς την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Εθνική Λυρική Σκηνή, για τη μετάβαση στα νέα τους κτίρια. Όταν το ΚΠΙΣΝ ολοκληρωθεί, η πλήρης διαχείριση και ο πλήρης έλεγχός του θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Το ΚΠΙΣΝ αποτελεί την πρώτη σύμπραξη δημοσίου-ιδιωτικού τομέα αυτού του είδους στην Ελλάδα και εκ των σημαντικότερων πολιτιστικών και εκπαιδευτικών έργων που έχουν υλοποιηθεί ποτέ στη χώρα. Ως ένα από τα μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα στην πρόσφατη ιστορία του τόπου, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα ωφελήσει άμεσα την Ελληνική οικονομία, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την εισροή κεφαλαίων, σε ένα δυσχερές οικονομικό περιβάλλον.

Η ιδέα για το ΚΠΙΣΝ άρχισε να διαμορφώνεται το 1998, με την απόφαση του Ιδρύματος να χρηματοδοτήσει την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ). Το σχέδιο ήταν συνεπές με την εκτεταμένη και συνεχή υποστήριξη πολλαπλών εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών παγκοσμίως, εκ μέρους του Ιδρύματος. Η αρχική ιδέα ήταν να μην περιοριστεί το έργο στη συγχώνευση των συλλογών της Βιβλιοθήκης, αλλά να γίνει επίσης εκτεταμένη αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της και, κατά συνέπεια να αναδειχθεί η παρουσία της ως πραγματική εθνική βιβλιοθήκη . Το όραμα για τη νέα Εθνική Βιβλιοθήκη ήταν όραμα για ένα δημόσιο θεσμό που θα παρέχει πρόσβαση στον κόσμο της γνώσης και της πληροφορίας σε κοινό όλων των ηλικιών, θα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών και ενημερωτικών πηγών και θα συνδέεται με άλλες ελληνικές αλλά και εθνικές βιβλιοθήκες. Η πρόταση παρουσιάστηκε στην ελληνική κυβέρνηση, η οποία εξέφρασε την υποστήριξή της.

Παράλληλα και ανεξάρτητα από την παραπάνω πρωτοβουλία, το Ίδρυμα εξέταζε πρόταση ενίσχυσης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), έναν οργανισμό που έχρηζε επίσης μεγάλης φυσικής και ως εκ τούτου οργανωτικής αναβάθμισης. Από τα δύο αυτά σχέδια αναδείχθηκε μία συναρπαστική προοπτική, η οποία αποτελούσε την ιδανική σύνθεση της αποστολής και της δέσμευσης του Ιδρύματος στην Ελλάδα, με μακροχρόνιες αναμορφωτικές προοπτικές. Το σχέδιο οραματίστηκε τη συνύπαρξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και ενός εκπαιδευτικού και πολιτιστικού Πάρκου σε έναν ενιαίο χώρο, δωρίζοντας στην χώρα ένα πολύ σημαντικό αστικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό τοπόσημο, διεθνούς εμβέλειας. Το 2006, δέκα χρόνια μετά την έναρξη της κοινωφελούς του δράσης, το Ίδρυμα ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προχωρήσει στη μεγαλύτερη δωρεά στην ιστορία του, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ του πρώην Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Δήμου Καλλιθέας, συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί το Έργο στον χώρο του παλαιού Ιπποδρόμου. Από τη συνολική έκταση του οικοπέδου (240.000 μ²), 210.000 μ² ορίστηκαν για το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και την Εσπλανάδα και τα υπόλοιπα 30.000 μ² για τη δημιουργία δημοτικού αθλητικού πάρκου για τον Δήμο Καλλιθέας. Το 2007, μετά την εκπόνηση προκαταρκτικών μελετών, οι οποίες κατέδειξαν τη βιωσιμότητα του έργου, το Ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, και το Μάρτιο του 2009, το Ίδρυμα υπέγραψε σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο για την κατασκευή του ΚΠΣΙΝ, η οποία, τέσσερις μήνες αργότερα, κυρώθηκε με νόμο από τη Βουλή των Ελλήνων. Η Σύμβαση ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι το Ίδρυμα αναλαμβάνει το συνολικό κόστος κατασκευής του ΚΠΙΣΝ και την παράδοσή του στο Ελληνικό Δημόσιο μετά από την ολοκλήρωσή του. Το Ελληνικό Δημόσιο θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο και λειτουργία του ΚΠΙΣΝ, με σκοπό τη χρήση και απόλαυση του έργου από τον Έλληνα πολίτη.

Προγράμματα

Τα παιδιά εμπνέονται από τη χλωρίδα του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος και από τα έργα καλλιτεχνών της σύγχρονης τέχνης και δημιουργούν γλυπτά μεγάλου όγκου με σκοπό να συνθέσουν τον δικό τους φανταστικό γιγάν...

Δύο «νέες» πόλεις εξερευνά τον Νοέμβριο ο καθηγητής ιστορίας, κριτικής ανάλυσης και θεωρίας της αρχιτεκτονικής στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Ανδρέας Γιακ&om...

Τώρα που το καλοκαίρι πλησιάζει, στον Μεσογειακό Κήπο του πάρκου Σταύρος Νιάρχος το safe water sports σας περιμένει για να σας μάθει να απολαμβάνετε το νερό και να διασκεδάζετε, πάντα με ασφάλεια. Κολυμπήστε με &...

Εξοικείωση με τα βασικά στοιχεία για τη σύνθεση μιας φωτογραφίας, αλλά και με τη χρήση του κινητού τηλεφώνου για το τράβηγμα φωτογραφιών επαγγελματικού επιπέδου. Θα πρέπει να υπάρχει καλή εξοικείω&...

Καλλιγραφούμε την ευχή μας για τον νέο χρόνο, ώστε να διακοσμήσουμε το δικό μας ημερολόγιο-αφίσα για το 2019. Μαθαίνοντας τις βασικές αρχές της γραμματογραφίας και της καλλιγραφίας με brush pen, και έπειτα από λ...

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ολοκληρωμένη γνώση των αναγκών των φυτών τους. Η ενασχόληση με την κηπουρική συμβάλλει θετικά στην ψυχική ισορροπία και ευεξία, καθώς και στην ανά&p...

Δίπλα στους ελαιώνες του Πάρκου, την εποχή της συγκομιδής, συζητάμε για την ελιά, που αποτελεί το πλέον εμβληματικό φυτό της ελληνικής και μεσογειακής χλωρίδας. Μαθαίνουμε για την ιστορία, τις χ&rho...

Προγραμματίζοντας το ρομποτάκι bee-bot, τα παιδιά κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής, μαθαίνουν να σκέφτονται αλγοριθμικά και να δουλεύουν ομαδικά. Με τις ειδικά σχεδι&al...

Μέσω των μαθημάτων πρώτων βοηθειών προσφέρεται ενημέρωση για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας και ενοχλητικών συμπτωμάτων που μπορεί να απειλήσουν την ανθρώπινη ζωή. Περιλαμβ...

Η διημερίδα «Ανασχεδιάζοντας εκπαιδευτικά συστήματα: Από τη θεωρία στην πράξη» εντάσσεται στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 70 ετών εκπαιδευτικών και πολιτισμικών ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Π&o...

Εργαστήρια που στοχεύουν στη γνωριμία με τη γλώσσα της κινούμενης εικόνας και ιστορική αναδρομή του μέσου με παραδείγματα χρήσης φιλμ και βίντεο από κινηματογραφιστές και εικαστικούς καλλιτέχν&ep...

I slam, therefore I am: Εργαστήριο ομιλούσας ποίησης και περφόρμανς Ο επί σκηνής ποιητής τσαλακώνει τους στίχους και παίζει παιχνίδια με τις λέξεις. Μπροστά από το ανοιχτό μικρόφωνο η φωνή του αποκτά ενέργεια και έκφραση. &S...

Στα εργαστήρια αυτά γονείς και παιδιά συνεργάζονται. Οι γονείς με βελόνες, μαλλί, καλή διάθεση και χαμόγελο πλέκουν, ενώ τα παιδιά με χαρτόνι, ψαλίδι και κλωστή θα φτιάξουν πολύχρωμα πομ πομ για να στο&lambda...

Καθώς η τεχνολογία έχει διευκολύνει και την ίδια στιγμή κατακλύσει τη σύγχρονη καθημερινότητά μας, το ΚΠΙΣΝ προσφέρει την ευκαιρία μιας πρώτης επαφής με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε όσους...

Πόσο ψηλά μπορείτε να φτάσετε; Οι πύργοι αναρρίχησης επιστρέφουν στο ΚΠΙΣΝ. Σας περιμένουν για να ζήσετε τη μοναδική έκρηξη αδρεναλίνης που προσφέρει η αναρρίχηση, με την καθοδήγηση των συνεργατών μας και ...

Συμβουλές για μικρούς και μεγάλους, έτσι ώστε να κινούνται με ασφάλεια, όταν κάνουν ποδήλατο. Πριν από τη βόλτα στον ποδηλατόδρομο του Κ.Π.Ι.Σ.Ν., εξειδικευμένοι τεχνικοί του ποδηλάτου ελέγχουν τα π&omic...

Καθώς η τεχνολογία έχει διευκολύνει και την ίδια στιγμή έχει κατακλύσει τη σύγχρονη καθημερινότητά μας, το ΚΠΙΣΝ προσφέρει την ευκαιρία μιας πρώτης επαφής με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε όσ&omi...

Online επεξεργασία και δημιουργία γραφικών με πρωτότυπα εφέ και μοντέρνα αισθητική, για προσωπική ή διαφημιστική χρήση στα κοινωνικά δίκτυα, με δωρεάν προγράμματα. Θα πρέπει να υπάρχει πολύ καλή εξοικείωση με τ&omic...

Η Arabesque είναι μια μορφή καλλιτεχνικού διακόσμου που αποτελείται από επιφάνειες με βάση ρυθμικά γραμμικά μοτίβα της κύλισης και φυλλώματα πλεξίματος, έλικες ή απλά επαναλαμβανόμενα γεωμετρικά σχήματα κ&...

Μέσα απ’ αυτό το πρόγραμμα γονείς και εκπαιδευτικοί θα μάθουν με ποιους τρόπους η τεχνολογία είναι ωφέλιμη στα χέρια των παιδιών και πότε μπορεί να αποτελέσει παράγοντα κινδύνου. Επιπροσθέτως, θα εξ&omi...

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εξέταση βασικών αρχών της τεχνικής παρασκευής φυσικού, χειροποίητου σαπουνιού, η εκμάθηση της χρήσης αιθέριων ελαίων και άλλων πρόσθετων υλικών και η ενημέρωση για το&nu...

Φυσικά υλικά, χρώματα, υφάσματα και πολυμορφικά αντικείμενα γίνονται πολύτιμοι συνταξιδιώτες στα μονοπάτια της πρώτης παιδικής ηλικίας. Μουσικά ερεθίσματα, πηγές ήχου και φωτός που βελτιώνουν την α&phi...

Αντίθετα με την πεποίθηση ότι το πλέξιμο είναι μια γυναικεία τέχνη, λέγεται ότι ανακαλύφθηκε από ψαράδες το 200 π.Χ., παραμένοντας μια ανδρική ασχολία για εκατοντάδες χρόνια. Η Orly Genger, μία σύγχρονη γυναίκα καλλιτέχνιδ...

Μια μουσική συνάντηση με στόχο να ενώσει μια δυναμική ομάδα και να απελευθερώσει τη δημιουργική της ενέργεια. Λειτουργώντας σε πλαίσιο παιχνιδιού, η ομάδα έρχεται σε επαφή με τον ρυθμό, το τραγούδι &kappa...

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework