Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
...

Επικοινωνία


e-mail: Click to show
Τηλ: 26510 09141, 22510 9131
Fax:
Ιστοσελίδα:

Υποτροφίες


Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λειτουργεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Κέντρου Ελληνικής Παιδείας, Παράδοσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΔΙΚΕΠΠΕΕ) «Σταύρος Νιάρχος». Υλοποιεί προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης τόσο δια ζώσης όσο και με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως μάθησης (e-learning).

 

Πιστοποίηση - Διακρίσεις
Το ΚΕΔΙΒΙΜ διαθέτει πιστοποίηση δομών και υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).
Το 2012 βραβεύτηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το 2015 η δράση του ΚΕΔΙΒΙΜ εντάχθηκε στην Ακαδημαϊκή και Επιστημονική Αριστεία  στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας. Τα προγράμματα τού ΚΕΔΙΒΙΜ έχουν διακριθεί ως παραδείγματα καλής πρακτικής (good practice), τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Παιδείας, Παράδοσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης –«Σταύρος Νιάρχος»
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα
Τηλ.: +30-26510-09141, 09131
Fax: +30-26510-09230

http://dikeppee.uoi.gr/kek

Facebook: www.facebook.com/kekuoi

Twitter: @kekuoi

Προγράμματα

Σχετικά με το μάθημα Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης το οποίο προσφέρει εξειδικευμένες πρακτικές δεξιότητες που συνδέονται με την εφαρμοσμένη ιατρική πράξη και με τις ηθικές και κοινωνικές πρ&omic...

«ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ»  Εξ αποστάσεως Εξειδικευμένη Επιμόρφωση – ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ http://www.medical-genetics-uoi.net/ Για πρώτη φορά στην Ελλάδα προσφέρεται εξ αποστάσεως επιμόρ&p...

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework