Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
...

Επικοινωνία


e-mail:
Τηλ:
Fax:
Ιστοσελίδα:

Υποτροφίες


Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Θεσσαλονίκης

Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) είναι η βασική δομή εκπαίδευσης ενηλίκων που από το 2010 λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο (επίπεδο Δήμου). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ν.3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», αρθρ.8, παρ. 4,  ο δήμος αναλαμβάνει την «ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), που οργανώνονται στο πλαίσιο της υπηρεσιακής μονάδας που ασκεί αρμοδιότητες διά βίου μάθησης ή νομικού προσώπου του δήμου που εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα διά βίου μάθησης».

Νέα Δομή στη Διά Βίου Μάθηση

Τα προηγούμενα χρόνια είχαν λειτουργήσει με επιτυχία τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.), τα οποία, όμως, είχαν κεντρική διαχείριση ως συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και αναπτύχθηκαν σε επίπεδο νομού. Η ουσιαστική διαφοροποίηση των Κ.Δ.Β.Μ. είναι ότι πλέον ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει και να οργανώσει τα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα που επιθυμεί να υλοποιηθούν στην περιφέρειά του. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να αντιστραφεί η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αφού μπορεί να γίνεται πρώτα διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των πολιτών και να «μεταφράζονται» οι ανάγκες σε προγράμματα μάθησης.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού καταρτίζει, υλοποιεί και συμμετέχει σε προγράμματα που αφορούν θέματα εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού περιεχομένου.
Επιπλέον, μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τις σχολικές επιτροπές και τις τεχνικές υπηρεσίες του δήμου.

 

Προγράμματα

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθ&et...

Ο δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει δωρεάν μαθήματα για ενήλικες, φοιτητές, ανέργους και επαγγελματίες, που θα ξεκινήσουν αυτό τον μήνα. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες για τα μαθήματα π&om...

Για έβδομη συνεχή χρονιά ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Θεσσαλονίκη: Μαθήματα Ιστορίας» που περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα που αφορούν στην ιστορία της πόλης. Υπ&epsilo...

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθ&et...

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθ&et...

Ο δήμος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Cosmote, υλοποιεί το πρόγραμμα με τίτλο «Πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο για άτομα 50+», το οποίο αφορά την εκπαίδευση ατόμων μεγαλύτερων σε ηλικία, στη χρήση υπολογιστ...

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθ&et...

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διά του Τμήματος Προγραμμάτων και Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού, θα υλοποιήσει με τον κ. Δημήτριο Τσέλιο, (Σύμβουλο Προσωπικής και Επαγγελμα&...

Το Τμήμα Προγραμμάτων και Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τη δωρεά-χορηγία του Γενικού Προξενείου της Τουρκικής Δημοκρατίας στη Θεσσαλ&o...

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης διά του Τμήματος Προγραμμάτων και Διά Βίου Μάθησης πραγματοποιεί δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας για αρχάριους, &delt...

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος διά βίου μάθησης και με την ευγενική δωρεά-χορηγία του Oμίλου Mouzenidis Group, διοργανώνει για 11η συνεχή φορά δωρεάν προγράμματα εκμάθησης της ρωσικής &ga...

Η διεύθυνση εκπαίδευσης και αθλητισμού του δήμου Θεσσαλονίκης, διά του τμήματος προγραμμάτων και διά βίου μάθησης και με την ευγενική δωρεά-χορηγία του καθηγητή της πορτογαλικής γλώσσας, κ. Παπά...

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθ&et...

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework