Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
...

Επικοινωνία


e-mail:
Τηλ:
Fax:
Ιστοσελίδα:

Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος-HELMEPA

Ο αείμνηστος Έλληνας πλοιοκτήτης Γιώργος Π. Λιβανός, μια δυναμική προσωπικότητα στο χώρο της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας, εκφράζει από το 1979 τις ανησυχίες του για τη ρύπανση των θαλασσών που προκαλούν τα πλοία. Διακηρύσσει ότι “παρά το ότι η ρύπανση από τα πλοία αποτελεί μικρό μόνο ποσοστό της θαλάσσιας ρύπανσης, μπορεί να εξαλειφθεί από τον ίδιο τον άνθρωπο της ναυτιλίας, ναυτικό και πλοιοκτήτη, με την άσκηση επαρκούς φροντίδας και προσπάθειας”. Και πίστευε πως ήταν χρέος του κάθε Έλληνα ναυτιλλόμενου να πρωτοστατήσει σε μια παγκόσμια προσπάθεια για να αλλάξουν συνήθειες όλοι μέσα στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα. Είχαν πράγματι προηγηθεί, στην παγκόσμια ναυτιλία, τα παρακάτω γεγονότα και ψηφιστεί Διεθνείς Συμβάσεις και Κανονισμοί για την καταπολέμηση της ρύπανσης που προέρχεται από τα πλοία ενώ είχε πραγματοποιηθεί και η πρώτη Διεθνής Διάσκεψη για το Περιβάλλον.

1954
Διεθνής Σύμβαση για την Αποφυγή της Ρύπανσης της Θάλασσας με Πετρέλαιο που τροποποιήθηκε το 1962, 1969 και 1971 από τον τότε Διεθνή Ναυτιλιακό Συμβουλευτικό Οργανισμό (IMCO) και από το 1982 Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, ΙΜΟ.

1960
Διεθνείς Κανονισμοί για την Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα - IMCO

1967
Το πετρελαιοφόρο TORREY CANYON εξοκείλει στις ακτές της Κορνουάλης στην Αγγλία και 120.000 τόνοι αργού πετρελαίου προκαλούν τεράστια ρύπανση σε θάλασσα και ακτές μέχρι να το βυθίσει η Αγγλική Αεροπορία.

1969
Διεθνείς Συμβάσεις Αστικής Ευθύνης συνεπεία Ζημιών από τη Ρύπανση και Επέμβασης σε ανοικτή Θάλασσα σε Περιστατικά Ρύπανσης από Πετρέλαιο - IMCO

1971
Διεθνής Σύμβαση για την ίδρυση Διεθνούς Ταμείου Αποζημιώσεων λόγω Περιστατικών Ρύπανσης από Πετρέλαιο - IMCO

1972
Διακήρυξη για τη Σχέση του Ανθρώπου με το Φυσικό Περιβάλλον και την Προστασία - Διάσκεψη της Στοκχόλμης του ΟΗΕ

1972
Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Θαλάσσιας Ρύπανσης λόγω Πόντισης Αποβλήτων - IMCO

1973
Υιοθέτηση Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης από τα Πλοία, MARPOL - IMCO

1976
Σύμβαση της Βαρκελώνης για την Προστασία της Μεσογείου από τη Ρύπανση – ΟΗΕ

1978
Το AMOCO CADIZ εξοκείλει στις ακτές της Βρετάνης στη Γαλλία με αποτέλεσμα τη διαρροή 220.000 τόνων αργού πετρελαίου και 4.000 τόνων πετρελαίου καυσίμων στη θάλασσα και ακτές.

Την 4η Ιουνίου 1982 ιδρύεται η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - HELMEPA, στον Πειραιά. Υπογράφεται η Ιδρυτική Διακήρυξη Εθελοντικής Δέσμευσης “Να Σώσουμε τις Θάλασσες” και Σχέδιο Δράσης από εκπροσώπους της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Την Διακήρυξη υπογράφουν και οι εξής πέντε διακεκριμένοι διεθνείς οργανισμοί για την περιβαλλοντική τους  δραστηριότητα:

  • Λέσχη της Ρώμης (Club of Rome)
  • Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων (IUCN)
  • Παγκόσμιο Ταμείο Προστασίας Άγριας Πανίδας (WWF)
  • Διεθνές Ωκεανολογικό Ινστιτούτο (IOI)
  • Διεθνές Ινστιτούτο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (IIED)

Τελικά, ένα χρόνο αφού ιδρύθηκε η HELMEPA, τίθεται σε ισχύ τον Οκτώβριο 1983 η Διεθνής Σύμβαση του ΙΜΟ, MARPOL 73/78 και το ένα Παράρτημα της, εκείνο που αφορά την πρόληψη της ρύπανσης από Πετρέλαιο.

Προγράμματα

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework