Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
...

Επικοινωνία


e-mail:
Τηλ:
Fax:
Ιστοσελίδα:

Υποτροφίες


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η ιδέα της ίδρυσης Πανεπιστημίου στην Ελλάδα, υπαρκτή ήδη από τον καιρό του Αγώνα για την Ανεξαρτησία, υλοποιήθηκε στις 14 Απριλίου 1837 με την έκδοση του διατάγματος "Περί συστάσεως του Πανεπιστημίου", που οδήγησε στην ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο όχι μόνο του ελληνικού κράτους, αλλά και ολόκληρης της Βαλκανικής Χερσονήσου και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχοντας ως βασικούς του στόχους να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία έχει αναπτύξει εξειδικευμένα αλλά και διεπιστημονικά υψηλού επιπέδου προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών που πλαισιώνουν ένα ευρύτατο φάσμα επιστημονικών χώρων. Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών και οι αντίστοιχοι τομείς τους, λειτουργούν μέσα σε 8 ευρύτερες ακαδημαϊκές μονάδες, που φέρουν τον τίτλο Πανεπιστημιακές Σχολές. Πιο συγκεκριμένα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπάγονται οι παρακάτω Σχολές με τα αντίστοιχα τμήματα:

Σχολή Επιστημών της Αγωγής:

 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Σχολή Επιστημών Υγείας:

 • Τμήμα Ιατρικής
 • Τμήμα Νοσηλευτικής
 • Τμήμα Οδοντιατρικής
 • Τμήμα Φαρμακευτικής

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού:

 • Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Θεολογική Σχολή:

 • Τμήμα Θεολογίας
 • Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Σχολή Θετικών Επιστημών:

 • Τμήμα Βιολογίας
 • Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
 • Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
 • Τμήμα Μαθηματικών
 • Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Τμήμα Φυσικής
 • Τμήμα Χημείας

Νομική Σχολή

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών:

 • Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 • Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
 • Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

  Φιλοσοφική Σχολή:

 • Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
 • Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Τμήμα Μουσικών Σπουδών
 • Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών
 • Τμήμα Φιλολογίας
 • Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
 • Τμήμα Ψυχολογίας

Προγράμματα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων» προσφέρεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Το UoA ARM έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση στελεχών και επιστημόνων σε σύγχρονα επιστημονικά πεδία των...

Το Τμήμα Φιλοσοφίας και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) προσφέρουν θέσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φιλοσοφία και Διοίκηση (MasterofScienceinPhilosophyandManagement). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους...

Tο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», ένα καινούριο πρόγραμμα στον χώρο των υπηρεσιών υγείας, ξεκίνησε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ Β’ 3464/21.08.2018. Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξή του...

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας 1 ½ έτους, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ-Master) στον «Σχεδιασμό και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας». Το Πρόγραμμα στοχεύει στην κατάρτιση στελεχών...

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή σαράντα (40) φοιτητών στο μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών µε τίτλο «Θρησκειολογία» (ΦΕΚ 4317/28.09.2018) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020...

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική” (ΦΕΚ 4317/Β/22-8-2018), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/17, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου σε...

Το Γενικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει στη Χαλκίδα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων». Το Πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και οδηγεί στην...

Το ΠΜΣ: «Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: από την απώτατη προϊστορία έως την ύστερη αρχαιότητα» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που ιδρύθηκε με την απόφαση 676/24-04-2018 (ΦΕΚ 1729/Β΄/17-05-2018) και λειτουργεί βάσει του Κανονισμού του...

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική” (ΦΕΚ 4317/Β/22-8-2018), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/17, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου σε...

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού,...

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)  με τίτλο: «Σακχαρώδης Διαβήτης  και Παχυσαρκία» από το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017. Με την παρούσα Προκήρυξη, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ κατά τα Ακαδημαϊκά Έτη...

Παράταση: Προθεσμίες υποβολής 19/4/2021 έως 12/9/2021 Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της λειτουργίας των Π.Μ.Σ προκηρύσσει δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ακόλουθο Π.Μ.Σ. και σε μία εκ των δύο...

Το ΠΜΣ «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που ιδρύθηκε με την απόφαση 687/08-05-2018 (ΦΕΚ 20609/Β΄/7-6-2018) και λειτουργεί βάσει του Κανονισμού (ΦΕΚ 2955, τ.Β΄, 20- 7-2018) προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό...

Παράταση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΦΟΙΤΗΣΗ)  Λήξη υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 Η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα με έναρξη τον Οκτώβριο του 2021. Το 3ο εξάμηνο αφορά μόνο την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας. Οι...

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποσοτική Επενδυτική» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων υποψηφιών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, το Πρόγραμμα δέχεται αιτήσεις...

1. Γενικά. Το Τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών δηµοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή εξήντα (60) φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών µε τίτλο «Πηγές, Λατρεία και ∆ιαπολιτισµικός Βίος του...

Παράταση αιτήσεων έως και 10 Σεπτεμβρίου 2021 Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές» (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3434/17.08.2018) με...

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική” (ΦΕΚ 4317/Β/22-8-2018), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/17, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου σε...

  Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειακές Σπουδές». Δεκτοί στο Πρόγραμμα γίνονται οι πτυχιούχοι Ελληνικών Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και Σχολών της...

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework