Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
...

Επικοινωνία


e-mail:
Τηλ:
Fax:
Ιστοσελίδα:

Υποτροφίες


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η ιδέα της ίδρυσης Πανεπιστημίου στην Ελλάδα, υπαρκτή ήδη από τον καιρό του Αγώνα για την Ανεξαρτησία, υλοποιήθηκε στις 14 Απριλίου 1837 με την έκδοση του διατάγματος "Περί συστάσεως του Πανεπιστημίου", που οδήγησε στην ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο όχι μόνο του ελληνικού κράτους, αλλά και ολόκληρης της Βαλκανικής Χερσονήσου και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχοντας ως βασικούς του στόχους να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία έχει αναπτύξει εξειδικευμένα αλλά και διεπιστημονικά υψηλού επιπέδου προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών που πλαισιώνουν ένα ευρύτατο φάσμα επιστημονικών χώρων. Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών και οι αντίστοιχοι τομείς τους, λειτουργούν μέσα σε 8 ευρύτερες ακαδημαϊκές μονάδες, που φέρουν τον τίτλο Πανεπιστημιακές Σχολές. Πιο συγκεκριμένα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπάγονται οι παρακάτω Σχολές με τα αντίστοιχα τμήματα:

Σχολή Επιστημών της Αγωγής:

 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Σχολή Επιστημών Υγείας:

 • Τμήμα Ιατρικής
 • Τμήμα Νοσηλευτικής
 • Τμήμα Οδοντιατρικής
 • Τμήμα Φαρμακευτικής

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού:

 • Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Θεολογική Σχολή:

 • Τμήμα Θεολογίας
 • Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Σχολή Θετικών Επιστημών:

 • Τμήμα Βιολογίας
 • Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
 • Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
 • Τμήμα Μαθηματικών
 • Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Τμήμα Φυσικής
 • Τμήμα Χημείας

Νομική Σχολή

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών:

 • Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 • Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
 • Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

  Φιλοσοφική Σχολή:

 • Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
 • Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Τμήμα Μουσικών Σπουδών
 • Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών
 • Τμήμα Φιλολογίας
 • Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
 • Τμήμα Ψυχολογίας

Προγράμματα

Tο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», ένα καινούριο πρόγραμμα στον χώρο των υπηρεσιών υγείας, ξεκίνησε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ Β’ 3464/21.08.2018. Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξή του...

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας 1 ½ έτους, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ-Master) στον «Σχεδιασμό και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας». Το Πρόγραμμα στοχεύει στην κατάρτιση στελεχών...

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework