Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
...

Επικοινωνία


e-mail: Click to show
Τηλ: 2310 807528
Fax:
Ιστοσελίδα:

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Διεθνείς μεταπτυχιακές σπουδές στο ελληνικό δημόσιο
αγγλόφωνο πανεπιστήμιο

Ταυτότητα Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (www.ihu.edu.gr), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ιδρύθηκε το 2005 (Νόμος 3391) και αποτελεί το πρώτο δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, που προσφέρει προγράμματα σπουδών αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα.

Αποστολή: Αποστολή του να παρέχει ανώτατη εκπαίδευση σε έλληνες, αλλοδαπούς αλλά και ομογενείς που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Απώτερος στόχος είναι η προώθηση της χώρας ως διεθνούς εκπαιδευτικού προορισμού και η διεθνοποίηση της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης.

Βασικοί άξονες λειτουργίας: Η ακαδημαϊκή αριστεία, ο διεθνής προσανατολισμός και η σύνδεση με την αγορά εργασίας για την προετοιμασία των επόμενων γενεών επιστημόνων και στελεχών με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης. Αυτό επιτυγχάνεται με την υποστήριξη διακεκριμένων ακαδημαϊκών από τα ελληνικά ΑΕΙ, και την αξιοποίηση επιφανών ομογενών και αλλοδαπών πανεπιστημιακών από το εξωτερικό.

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος αποτελείται από τρεις Σχολές και προσφέρει τα ακόλουθα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών:

Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας

Όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρονται σε μορφή full time (1 έτος) και part time (2 έτη).

Τα προγράμματα με αστερίσκο (*) προσφέρονται σε μορφή executive mode με μαθήματα το Σάββατο και την Κυριακή.

Σε ποιους απευθύνεται:  Σε Έλληνες και αλλοδαπούς που είναι κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο ίδρυμα και πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης αγγλικών.

Σύνδεση με την αγορά εργασίας: Παράλληλα με τα ακαδημαϊκά προγράμματα, το Διεθνές Πανεπιστήμιο μεριμνά για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που κρίνονται εξαιρετικά απαραίτητες στην σύγχρονη αγορά εργασίας, ενώ ταυτόχρονα και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, λειτουργεί Γραφείο Σταδιοδρομίας ‘‘Career Office’’ για την προετοιμασία και υποστήριξη των αποφοίτων στην εξεύρεση εργασίας. Το Γραφείο Καριέρας του Διεθνούς Πανεπιστημίου είναι δίπλα στους φοιτητές  & απόφοιτους του, απαντώντας σε κάθε επαγγελματική  ανησυχία ή ανάγκη τους. Ατομική συμβουλευτική, εκδηλώσεις καριέρας, συναντήσεις με εταιρίες, πρόσβαση σε θέσεις εργασίας είναι μόνο μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρει το Γραφείο Καριέρας.

Υποτροφίες: Το Διεθνές Πανεπιστήμιο προσφέρει σημαντικό αριθμό υποτροφιών σε επιλεγμένους υποψήφιους, όταν αυτοί πληρούν ένα συνδυασμό αντικειμενικών κριτηρίων. Σημαντικός παράγοντας αποτελεί η άριστη ακαδημαϊκή επίδοση σε προπτυχιακό επίπεδο.

Εγγραφές: Τα Master’s ξεκινούν κάθε Οκτώβριο και η φοίτηση σε αυτά διαρκεί από 12 έως 26 μήνες. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής είναι διαρκής μέχρι την συμπλήρωση των θέσεων ανά έτος.

Προγράμματα

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, το μοναδικό ελληνικό δημόσιο, αγγλόφωνο πανεπιστήμιο στη χώρα μας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σας καλεί να γνωρίσετε το Executive MBA. Πρόκειται για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, σε ένα διεθνές περιβάλλον, που στοχεύει στην ανάδειξη ηγετών στο χώρο των...

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τίτλος Προγράμματος Ρομποτική, STEAM και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση (Robotics, STEAM and New Technologies in Education) Δίδακτρα 2000 ευρώ Πρόσθετες Πληροφορίες Νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών  Το πρόγραμμα δεν έχει ακόμη δική του ιστοσελίδα για αυτό σας παραπέμπουμε...

To τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος υλοποιεί για 4η συνεχή χρονιά το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων", εγκεκριμένο πλήρως από το κράτος, με τμήματα στην Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη ως: Α. Πλήρους Φοίτησης (full time)...

Η Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο “Ηλεκτρονικό...

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework