Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
...

Επικοινωνία


e-mail:
Τηλ:
Fax:
Ιστοσελίδα:

Υποτροφίες


Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το τρίτο σε αρχαιότητα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, μετά το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Αποτελείται από τη σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών, καθώς και από τη σχολή Περιβάλλοντος Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης.

Η Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών παρέχει γεωπονική εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο που καλύπτει όλους τους τομείς της γεωργικής δραστηριότητας. Τα εκπαιδευτικά της προγράμματα στοχεύουν να καταστήσουν τους αποφοίτους ικανούς να λειτουργήσουν ως σύμβουλοι του αγρότη και ως επιτελικά και εκτελεστικά όργανα της αγροτικής ανάπτυξης. Περισσότερο δε, στοχεύουν στην επιστημονική τους κατάρτιση ώστε να επιλύουν προβλήματα του αγροτικού χώρου σύμφωνα με τα σύγχρονα επιτεύγματα της έρευνας και με σεβασμό στο περιβάλλον και στις αρχές της αειφορίας.

Η σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος συγκροτείται από τα Τμήματα:

  • Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής,
  • Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών,
  • Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής.

 

Η Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης προσφέρει σύγχρονα προγράμματα σπουδών και έρευνας που παρέχουν στον φοιτητή τις απαραίτητες γνώσεις για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Τα γνωστικά αντικείμενα σχεδιάζονται και αναμορφώνονται ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και απαιτήσεις στους τομείς της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων, της διατροφής του ανθρώπου, της βιοτεχνολογίας σε όλα τα έμβια όντα και βιοσυστήματα, ως και στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της αγροτικής ανάπτυξης. Η διδασκαλία των επιστημονικών ενοτήτων συνδυάζεται με δημιουργική έρευνα και εμμονή στην καινοτομία, ωθώντας τη σχολή σε δεσπόζουσα θέση στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης συγκροτείται από τα Τμήματα:

  • Βιοτεχνολογίας,
  • Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου,
  • Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Προγράμματα

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει την ευκαιρία σε νέους αγρότες να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον τομέα των θεματικών πεδίων που εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Πειραμα&ta...

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει την ευκαιρία σε νέους αγρότες να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον τομέα των θεματικών πεδίων που εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Πειραμα&ta...

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει την ευκαιρία σε νέους αγρότες να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον τομέα των θεματικών πεδίων που εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Πειραμα&ta...

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει την ευκαιρία σε νέους αγρότες να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον τομέα των θεματικών πεδίων που εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Πειραμα&ta...

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει την ευκαιρία σε νέους αγρότες να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον τομέα των θεματικών πεδίων που εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Πειραμα&ta...

Η εξέλιξη του τομέα του Οίνου παγκοσμίως είναι εμφανής μιας και η παραγωγή του Οίνου αναπτύσσεται σε ολοένα και περισσότερες χώρες και το ενδιαφέρον των καταναλωτών είναι τεράστιο για τους νέο&upsilo...

Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για εισαγωγή υποψήφιοι μεταπτυχι&al...

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework