Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
...

Επικοινωνία


e-mail:
Τηλ:
Fax:
Ιστοσελίδα:

Υποτροφίες


Ίδρυμα Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1972 και είναι ένα από τα πιο γνωστά κοινωφελή Ιδρύματα της Ελλάδας.  Η ίδρυσή του αποτελεί την κορυφαία πράξη κοινωνικής προσφοράς του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη, και εμπνέεται από την παράδοση της φιλανθρωπίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης των Ελλήνων της Ανατολής και της Διασποράς.

Όραμα του Ιδρύματος Μποδοσάκη είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους.

Οι δράσεις του Ιδρύματος  αρθρώνονται πάνω σε τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες:

  • την προώθηση της παιδείας
  • την αναβάθμιση της υγείας
  • την προστασία του περιβάλλοντος
  • την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών

Βασικές αρχές λειτουργίας του Ιδρύματος αποτελούν η διαφάνεια, η λογοδοσία και η αξιοπιστία.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει βαθιά γνώση του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού τομέα στην Ελλάδα. Από τη στιγμή της ίδρυσής του ως σήμερα, έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκατομμύρια ευρώ για την εκπλήρωση των σκοπών του. Έμφαση δίνεται στη μείωση της ανισότητας των ευκαιριών, στην εκπαίδευση των νέων και στην υποστήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη χρηματοδοτεί τις βασικές δραστηριότητές του από ίδιους πόρους. Ωστόσο, προκειμένου να ενισχύσει το αποτύπωμά του στην κοινωνία, το Ίδρυμα καλεί ιδιώτες δωρητές, εταιρείες (στο πλαίσιο δράσεων ΕΚΕ) καθώς και άλλα ελληνικά και ξένα ιδρύματα να στηρίξουν τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του, αξιοποιώντας τους μηχανισμούς υλοποίησης, παρακολούθησης και λογοδοσίας που διαθέτει. Σε αυτό το πλαίσιο, τα τελευταία χρόνια, το Ίδρυμα Ίδρυμα αναπτύσσει μια ενεργή πολιτική ανεύρευσης πόρων (fundraising) και δραστηριοποιείται στη διαχείριση προγραμμάτων τρίτων (re-granting).

Προγράμματα

Οι θεματικές, τις οποίες θα καλύψουν οι συγκεκριμένες συνεδρίες, αφορούν ζητήματα εταιρικού δικαίου και ειδικότερα τη διαδικασία σύστασης ΑΜΚΕ, συλλόγων, σωματείων και εν γένει μη κερδοσκοπικών εταιριών, συμβουλές επί της διαμορφώσεως του καταστατικού τους, των εσωτερικών και εξωτερικών...

Το εργαστήριο θα επικεντρωθεί στο πώς ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει αποδοτικά τα social media. Αναλυτικότερα θα γίνει μια εισαγωγή στην επιλογή των κατάλληλων social media networks μέσα από δημογραφική ανάλυση των χρηστών τους και στην επιλογή των κατάλληλων «influencers» για την...

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework