Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wed , 25 September 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο έργο FEENICS

...

Το έργο «Ενδυνάμωση των Nέων μέσω της ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους στην Ενδοεπιχειρηματικότητα - FEENICS», υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ KA2 και επιδιώκει να προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νέων ηλικίας 20-29 ετών που είτε διαθέτουν εργασιακή εμπειρία (απασχολούμενοι και μη) ή δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν (αναζητούντες εργασία, ή ανενεργοί νέοι).

Η εταιρία ΑΠΟΨΗ Υπηρεσίες Πληροφορικής, Συμβουλευτικής και Εκπαίδευσης Α.Ε., συμμετέχει ως εθνικός εταίρος του έργου FEENICS στην Ελλάδα και θα διοργανώσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 25 ωρών, στο οποίο θα συμμετάσχουν - χωρίς κόστος - είκοσι (20) νέοι 20 έως 29 ετών, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνεργοι με ή χωρίς εργασιακή εμπειρία ή εργαζόμενοι.

Όσοι επιλεγούν θα έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους στην άσκηση ενδοεπιχειρηματικών πρωτοβουλιών που μπορεί να οδηγήσει σε ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους.

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα υλοποιηθεί στην δομή της ΑΠΟΨΗ Α.Ε. στον Πειραιά, αναμένεται να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί εντός του Νοεμβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στο έργο FEENICS - έως 18/10/2019 - στέλνοντας e-mail στον υπεύθυνο του προγράμματος (κ. Daniel Jianu) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Click to show

Περισσότερες πληροφορίες:

www.feenics.eu

Με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Erasmus +» της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework