Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Thursday, 17-05-2018

MBA for Executives

Το πτυχίο MBA for Executives είναι ένα από τα πιο περιζήτητα πτυχία στον κόσμο, καθώς δίνει την ευκαιρία σε στελέχη επιχειρήσεων να ενισχύσουν τις γνώσεις τους, τα προσόντα τους και τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες στην αντιμετώπιση των κρίσιμων παγκόσμιων προκλήσεων του μέλλοντος.

Γιατί να επιλέξω το MBA for Executives;

 • Το ΜΒΑ for Executives δημιουργεί την επόμενη γενιά επιχειρηματιών και ηγετών της διεθνούς επιχειρηματικότητας.
 • Προσφέρει στους συμμετέχοντες, πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό παγκόσμιων επιχειρήσεων, καθώς οι απόφοιτοι προγραμμάτων ΜΒΑ for Executives προάγονται ή εξελίσσονται επαγγελματικά, καταλαμβάνοντας σημαντικές θέσεις.
 • Το πρόγραμμα ΜΒΑ for Executives είναι σε συνεχή επαφή με το παγκόσμιο οικονομικό και επιχειρηματικό γίγνεσθαι, μέσω των μαθημάτων αλλά και των project που οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας.
 • Οι συμμετέχοντες στο ΜΒΑ for Executives έρχονται σε επαφή μεταξύ τους δίνοντας επιπρόσθετα τη δυνατότητα για σημαντική αλληλεπίδραση, μεταφέροντας κουλτούρα από διαφορετικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα.
 • To MBA for Executives βοηθά τους συμμετέχοντες να χτίσουν την πρακτική ικανότητα διαχείρισης μέσω της εμπλοκής τους με τις σύγχρονες επιχειρήσεις.
 • Οι συμμετέχοντες έχουν επίσης τη δυνατότητα να ενισχύσουν τις γνώσεις του σε διαφορετικά επιχειρηματικά πεδία, όπως χρηματοοικονομικά-μάρκετινγκ-μάνατζμεντ.

Δομή προγράμματος

1o έτος (φθινοπωρινό εξάμηνο)

• Οικονομικά για επιχειρήσεις

• Λογιστική και χρηματοοικονομικά για στελέχη επιχειρήσεων

• Επιχειρηματική στρατηγική marketing

• Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

1o έτος (εαρινό εξάμηνο)

• Εταιρική στρατηγική και διοίκηση αλλαγής

• Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον

• Διοίκηση παραγωγής

• Επιχειρηματική ηθική και κοινωνική ευθύνη

2o έτος (φθινοπωρινό εξάμηνο)

• Καινοτομία και επιχειρηματικότητα

• Μέθοδοι έρευνας για συμβουλευτική επιχειρήσεων

• Μάθημα επιλογής (διαχείριση έργου, χρηματοοικονομική ανάλυση οικονομικών καταστάσεων, marketing και επικοινωνία ψηφιακού εμπορικού σήματος, συμπεριφορά καταναλωτή στο ψηφιακό περιβάλλον)

2o έτος (εαρινό εξάμηνο)

• Συμβουλευτικό επιχειρηματικό έργο

• Μάθημα επιλογής [διαπραγματεύσεις και λήψη αποφάσεων, σ

διαχείριση χαρτοφυλακίου, web marketing and analytics (web design), δημιουργία-διαχείριση και σχεδιασμός ψηφιακής καμπάνιας]

Φιλοσοφία και στόχοι

Το MBA for Executives έχει σχεδιαστεί για να παρέχει περαιτέρω γνώση και εξειδίκευση σε στελέχη επιχειρήσεων, προκειμένου να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες και τα προσόντα τους, ώστε να γίνουν αποτελεσματικοί ηγέτες και managers των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ένα παγκόσμιο ανταγωνιστικό και πολύπλοκο περιβάλλον. Το MBA for Executives παρέχει την ευκαιρία στους σπουδαστές να αναλύσουν τα βασικά ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι μάνατζερ με μια διεπιστημονική προοπτική.

Βασικοί εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος

 • Να διευκολύνει την προηγμένη μελέτη της διοίκησης των επιχειρήσεων αλλά και του περιβάλλοντος λειτουργίας τους.
 • Να αναπτύξει την κριτική σκέψη στους βασικούς τομείς της διοίκησης των επιχειρήσεων.
 • Να προσφέρει στους συμμετέχοντες μια ώθηση στην καριέρα τους μέσα από την ανάπτυξη των σχετικών διαχειριστικών και καινοτόμων δεξιοτήτων.
 • Να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τα περίπλοκα θέματα της διοίκησης των επιχειρήσεων μέσω κριτικής και αναλυτικής προσέγγισης στη θεωρία, πρακτική και έρευνα του management.
 • Να ενισχύσει την ικανότητα των συμμετεχόντων να αξιολογούν τις τεχνικές του management, τα εργαλεία και τα μοντέλα σε ποικίλα επιχειρηματικά περιβάλλοντα.
 • Να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν προσωπικές και διαπροσωπικές δεξιότητες που είναι σχετικές με την αποτελεσματική διοίκηση των επιχειρήσεων.
 • Να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες πρακτικές και επαγγελματικές δεξιότητες, ώστε να επιτύχουν σε μεταπτυχιακό επίπεδο και να εξελίξουν τις εμπειρίες τους.

Προϋποθέσεις αποδοχής

Οι υποψήφιοι μπορούν να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα, εφόσον διαθέτουν ένα από τα ακόλουθα προσόντα:

 • Πτυχίο 2nd class honours από βρετανικό πανεπιστήμιο, ή
 • πτυχίο από 6,0 και άνω από Α.Ε.Ι., ή
 • πτυχίο από 7,0 και άνω από Τ.Ε.Ι., ή
 • πτυχίο αμερικανικού πανεπιστημίου με GPA 2,75 και άνω ή ισοδύναμα προσόντα,
 • εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον 2 έτη σχετική επαγγελματική εμπειρία (business sector),
 • IELTS: Με βαθμό 6,5 και άνω (με τουλάχιστον 6,0 σε κάθε τμήμα του τεστ), ή
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)-Με βαθμό C και άνω, ή
 • Cambridge Advanced Certificate in English (CAE)-Με βαθμό C και άνω, ή
 • Cambridge First Certificate in English (FCE)-Με βαθμό B και άνω, ή
 • Examination for the Certificate Proficiency in English (ECPE)-Με βαθμό Pass και άνω, ή
 • Pearson Academic (PTE)-Με βαθμό 53 (με τουλάχιστον 51 σε κάθε τμήμα του τεστ), ή
 • BCA IELTS Placement Test: Με βαθμό 6,5 και άνω, με τουλάχιστον 6,0 σε κάθε τμήμα του τεστ.

Προγράμματα αγγλικών για εισαγωγή στα masters

Προετοιμασία για IELTS: Τα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί για να προετοιμάσουν τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς σπουδαστές να πετύχουν το απαιτούμενο σκορ στο τεστ IELTS (International English Language Testing System), απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή τους στα αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα του BCA-Plymouth University.

Πιο συγκεκριμένα, οι σπουδαστές θα εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις και τη μορφή του τεστ, θα διδαχτούν τις στρατηγικές προσέγγισης των θεμάτων εξέτασης, θα κατανοήσουν και θα εξασκήσουν τις τεχνικές που απαιτούνται κατά την προφορική εξέταση και θα βελτιώσουν την ικανότητά τους να γράφουν και να κατανοούν ακαδημαϊκά κείμενα σε συνθήκες εξετάσεων.

Πληροφορίες εγγραφής

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αποδοχή των νέων σπουδαστών στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (master degrees) του BCA College, περιγράφονται παρακάτω:

 1. Αίτηση αποδοχής (θα τη βρείτε online στο www.bca.gr)
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
 3. Αντίγραφο πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας
 4. Δύο συστατικές επιστολές
 5. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 6. Προσωπική συνέντευξη

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, παρακαλούμε όπως προσέλθετε και προσκομίσετε τα παραπάνω δικαιολογητικά στη γραμματεία του κολλεγίου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε: Admissions Office, τηλ. 210 7253783, Δημητρέσσα 4, Τ.Κ. 11528, Αθήνα, e-mail: Click to show.

Γενικές πληροφορίες

Έναρξη: 1ο εξάμηνο (Οκτώβριος) ή 2ο εξάμηνο (Φεβρουάριος).

Διάρκεια: 2 έτη (part-time μόνο).

Ωράριο φοίτησης: 3 ημέρες (Πέμπτη και Παρασκευή) το μήνα-βραδινό ωράριο και 3 πρωινά (Σάββατο) το μήνα. Το Σάββατο παρέχεται buffet lunch.

Γλώσσα: Αγγλικά.

Κτίριο φοίτησης: BCA Campus Αθήνας.

Περισσότερες πληροφορίες:

Τηλ.: 210 7253783-6,

E-mail: Click to show,

Site: www.bca.gr

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework