Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
...

Επικοινωνία


e-mail:
Τηλ:
Fax:

Υποτροφίες


ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ίδρυμα

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι σημαντικότερες ημερομηνίες στην ιστορία και εξέλιξη του Ιδρύματος έχουν ως εξής:

1976 Ίδρυση ΚΑΤΕ Κοζάνης

 • Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι,
 • Μηχανικοί Αυτοκινήτων
 • Στελέχη Βιομηχανικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων.

1977 Μετατροπή σε Κ.Α.Τ.Ε.Ε

1983 Ίδρυση ΤΕΙ Κοζάνης με ενσωμάτωση των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας

 • Σ.Τ.Ε.Φ. Τμήματα Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας, Οχημάτων.
 • Σ.Δ.Ο.   Τμήμα Λογιστικής.
 • Σ.Τ.Ε.Γ. Τμήματα Φυτικής Παραγωγής, και Ζωικής Παραγωγής

1996 Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού,  στη Σ.Τ.Ε.Φ. 

Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου  με έδρα την Καστοριά.

1999 Μετονομασία σε ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας στην Καστοριά
 • Τμήμα  Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικού Ελέγχου στην Φλώρινα
 • Τμήμα Ορυχείων μετονομάζεται σε Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος.

2000 Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης στη Σ.Τ.Ε.Φ.

Τμήμα Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών στη Σ.Δ.Ο.

2003 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  Ιδρύεται το Παράρτημα Γρεβενών με το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και Οικονομία 

2004 Ιδρύεται το Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Παράρτημα Καστοριάς.

2005 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Μηχατρονική 

2008 Ιδρύονται και λειτουργούν για πρώτη φορά

 • Τμήμα Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα)
 • Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Γρεβενά)
 • Τμήμα Επιχείρησης Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων (Γρεβενά)
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΒΑ) στο Παράρτημα Καστοριάς με το Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Ternopil της Ουκρανίας

2012 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με νέες Τεχνολογίες.

2013 Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με την εφαρμογή του σχεδίου ΑΘΗΝΑ αποκτά τη σημερινή του μορφή με 4 Σχολές και 11 Τμήματα σε πέντε πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2015 Ιδρύονται και λειτουργούν νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 • Λογιστική και Ελεγκτική
 • Ανάλυση και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων
 • Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
 • Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ασφάλεια Συστημάτων
 • Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος
 • Σχεδιασμός Προϊόντων και Συστημάτων
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια
 • Διοίκηση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου

2015 Θεσμοθετείται μέρος των ερευνητικών εργαστηρίων του Ιδρύματος

Προγράμματα

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, στο πλαίσιο των κεντρικών αξόνων της πολιτικής της για την προώθηση της απασχόλησης των νέων και συνεχίζοντας την προσπάθεια ενημέρωσης και υποστήριξης των νέων που θέλουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον πρωτογενή τομέα της...

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς συνδιοργανώνουν διιδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο απονέμει δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και...

Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο μελέτης την κατανόηση των βασικών επιστημονικών αρχών που διέπουν την εν λόγω περιοχή, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η επικοινωνία διαφόρων επιστημών απ’ όλες τις εμπλεκόμενες περιοχές με την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για τη βελτίωση της...

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework