Έναρξη 10ου κύκλου του εκπαιδευτικού προγράμματος επιχειρηματικότητας Venture Garden
Συμπληρώνοντας 5 χρόνια λειτουργίας, το πρόγραμμα Venture Garden δέχεται αιτήσεις για τον 10ο κύκλο εκπαίδευσης και υποστήριξης επιχειρηματιών. Το Alba Graduate Business School, Τhe American College of Greece, υλοποιεί το πρόγραμμα της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (The Hellenic Initiative-THI) στην Αθήνα, ενώ ταυτόχρονα το Entrepreneurship Hub of ACT υλοποιεί το...