5ος Επιχειρηματικός Διαγωνισμός ΕΑΠ – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου «Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες»
Το Γραφείο Υποστήριξης Ερευνών του ΕΛΚΕ ΕΑΠ με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Μάνατζμεντ και Δημοσίας Διοίκησης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου προκηρύσσουν τον 5ο Επιχειρηματικό Διαγωνισμό «Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες». Ο επιχειρηματικός...